Ballet Shoji Kojima Flamenco 2009 y 2011

Cartel anunciador
Cartel anunciador
Cartel anunciador
Programa
Programa

Title

Ballet Shoji Kojima Flamenco 2009 y 2011

Creator

Kojima, Shoji y Javier Latorre

Date

2009 y 2011

Description

ELENCO
baile Shoji kojima
Cristian Lozano
Tamara López
Pablo Fraile
Francisco Morgado
Ángel Sánchez Fariña

Ballet Shoji Kojima Flamenco:
Chiharu Okano, Kanako Maeda, Ayumi Yanagiya
Harumitsu Seki, Tomoya Matsuda
Satoyo Kamata, Etsuko Kiuchi, Tamaki Kinoshita
Yumiko Kojima, Yoko Saito, Moegi Hata
Ayako Obayashi, Haruna Kubota, Yayoi Seki
Junko Takeuchi, Konomi Tsumori, Mitsuko Hamamoto
cante Pedro Obregón, El Londro
guitarra Chicuelo, Salva de María
violín Olvido Lanza
violoncello Lito Iglesias
percusión Pedro Manuel Navarro Grimaldi

Relation

Embed item in your website

To incorporate this Item on your web page, copy the code provided below: