Representación del Théâtre de la Croix Rousse, Lyon, Francia, de Coupat (2007)

Representation of Théâtre de la Croix Rousse, Lyon, France, by Coupat (2007)

From: CelestinaVisual.org